Betondiagnose: boormeel of betonkernen?

De manier van staalname bij betondiagnose moet toch voorzichtig bestudeerd worden.

De vraag die zich stelt is : “Wat wil ik te weten komen ?” met mijn staalname.   En niet :”Hoe kan ik het goedkoopst stalen nemen uit beton ?”.

Wanneer men kiest voor boormeel, m.a.w. ontnomen door een boring met een klopboormachine en een steenboor van ca. 25 mm, kan krijgt men letterlijk een hoopje stof.  Men weet niet waarin men boorde, nl. was het werkelijk in een representatieve mix van cementsteen en granulaten of enkel in een groter granulaat of …  Men kan verschillende gaten boren en een mengsel van boormeel maken, maar opnieuw de vraag : “Hoe representatief is mijn staal, mijn boormeel, m.b.t. het beton dat ik wil onderzoeken ?“.

Chemie in Bouw bv opteert steeds voor betonkernen, minstens diameter 50 mm tot maximum 110 mm.  De diepte varieert, nl. 70 à 100 mm diep in een betonskelet of zelfs dwars door balkonvloerplaten of wanden.

Een betonkern geeft u letterlijk een zicht op de doorsnede van het beton, vanaf het betonoppervlak tot in de betonmassa en soms helemaal doorheen de sectie van het te onderzoeken object.  Men ziet de betonsteen, al dan niet bestaande uit verschillende lagen, de cementsteen, de (verschillende) granulaten, de porositeiten, de scheuren, de wapening, zelfs betonaantasting en in sommige gevallen betonschade.  Een betonkern is dus veel meer dan louter een stuk beton dat u naar het laboratorium stuurt.

Een betonkern geeft u ook de mogelijkheid, een staal te onderzoeken op de diepte die u wenst, of op verschillende diepten (opstellen van profielen) onderzoeken uit te voeren.

Een betonkern geeft u ook de mogelijkheid om meerdere testen uit te voeren op 1 staalname : meten van carbonatatiediepte/-profiel, bepalen van chlorideprofielen, bepalen van cementgehalte, bepalen van de samenstelling via petrografie en nog vele andere.

De resultaten die volgen uit de laboratoriumanalyses op betonkernen zijn eveneens representatief voor het beton alsdusdanig, gezien een kern beton of een schijf beton werd vermalen, steeds bestaande uit ruime hoeveelheden cemensteen en granulaten.

Is dit dan niet duurder ?  Het is juist dat men kernen moet boren en dat gaat gepaard met heel wat materieel en uren, veelal een gespecialiseerd betonboorbedrijf, die je moet bijstaan en de boring moet coördineren, er is een voorstudie van de kernen, die moeten worden verzonden naar het labo.  Ja, dat is duurder dan werken met boormeel.  Maar je krijgt ook veel meer en vooral representatieve gegevens die u toelaten een veel diepgaander en betere diagnose uit te voeren.  Een diagnose die toch moet leiden tot een beter en gerichter lastenboek voor de aanpak van de betonproblematieken.  Vroegtijdige schade na werken als gevolg van een onjuiste diagnose kost uiteraard veel meer.

Werken met betonkernen is dus eveneens een investering in de duurzaamheid van uw constructie, uw residentie, uw gebouw, uw nest.

Deel dit bericht via