Betonschade heeft niet altijd een “chemische” oorzaak

We noteren in de vakliteratuur, in opleidingen, seminars een overvloed aan informatie inzake de chemische oorzaken van betondegradatie: carbonatatie- en chloridegeïnduceerde corrosie van de wapening, alkali-aggregaatreacties, biogene aantastingen, invloed van chemicaliën (zuren).

Aanvullend worden fysische oorzaken zoals vorst, vorst-dooi cycli aangeraakt en in mindere mate invloeden van zoutkristallisatie en water op de betonsteen.

Mechanische / fysico-mechanische oorzaken, en we spreken hier niet van externe impacten noch over het obligate smijt-en gooiwerk bij ontkisting, transport en montage van betonelementen, komen bitterweinig aan de orde.

Nochtans moeten we het bij een betondiagnose niet altijd zeer wetenschappelijk gaan zoeken.

We verwijzen naar betonschade als gevolg van gebrekkig geplaatste betonelementen, bijvoorbeeld prefab balkonvloerelementen in appartementsgebouwen.  Gebrekkig in die zin dat de voeg tussen de individuele elementen onvoldoende wijd is en een dilatatie in warmere perioden niet toe laat.

Het hoeft niet steeds een te nauwe voeg te zijn, in geval van langere uitkragende balkonvloeren kan een gebrek aan voegen (dilatatiemogelijkheden) leiden tot vergelijkbare schade.  In dit geval het beton na het storten en initiële uitzetting (exotherme hydratatie) gaan krimpen en krimpscheuren zullen zich vormen, typisch haaks op de lengterichting en dwars doorheen de balkonvloerplaten.  In koudere perioden zien we die scheuren (lees : zelf gecreëerde voegen) breder worden, in warmere periodes worden deze scheuren nauwer of sluit het beton terug met opbouw van drukspanning tot gevolg.

Jazeker, ook in de “statische” scheur zit enige dynamiek.

In beide gevallen, te nauwe voeg of krimpscheur, gaan de betondelen aan beide zijden van respectievelijk voeg of scheur, een druk gaan uitoefenen op elkaar.  Gezien beton heterogeen is van samenstelling kan dit plaatselijk resulteren in een component van trekspanning waarbij het betondeel in kwestie gaat barsten, scheuren, breken.

CiBO-mechanische schade.JPG

Druk(trek-)schade is niet noodzakelijk het enigste resultaat.  Door de aanwezigheid van een te nauwe voegspatie is het meestal ook moeilijk, zoniet onmogelijk om deze op een duurzame manier te gaan afdichten met een voegmassa of elastische voegkit.  Het resulteert meestal in vroegtijdige schade aan de voegkit, infiltratie van water (+ …) in de voeg met een potentieel op secundaire schade door corrosie, zoutkristallisatie, alkali-aggregaatreacties, vorst, e.d.m.

CiBO - secundaire problemen van nauwe voegen.png

U ziet de voeg in het vloervlak amper of niet ?  Dat is nu eenmaal het probleem !

Het betekent dat men bij een gevel-/balkonrenovatie (ook nieuwbouw trouwens) tijdens de beton-/schadediagnose voldoende aandacht moet besteden aan onvolkomendheden of uitvoeringsfouten.

Het lastenboek zal specifieke correctieve maatregelen (b.v. voorzien van voegen, verbreden van voegen, …) alsook beschermende maatregelen (b.v. scheuroverbruggende waterdichting) moeten voorzien om te leiden tot een kwalitatieve en duurzame renovatie/uitvoering.

Het illustreert opnieuw het feit dat de deskundige, die de betondiagnose uitvoert, over voldoende kennis en ervaring in deze materie moet beschikken om een meerwaarde te bieden aan het bouwteam.

Chemie in Bouw bv biedt u deze meerwaarde en breidt deze uit enerzijds over alle facetten van uw nieuwbouw of renovatieproject en anderzijds over alle schakels van uw renovatieproces, van onderzoek over ontwerp tot en met realisatie.

Contacteer ons vrijblijvend voor een gratis kennismakingsgesprek en oordeel zelf over de positieve impact die wij bieden binnen het kader van uw project(en).

Deel dit bericht via