Blog

You are here

CiBO | Betondekking
Een noodzakelijke barrière tussen de corrosieve omgeving en de betonwapening wordt gevormd door de betondekking. Een correcte dekking is dus van groot belang in functie van de duurzaamheid van de betonconstructie.
Naast de veel beschreven "chemische" oorzaken van betonrot wordt er steevast weinig aandacht besteed aan fysico-mechanische oorzaken van betonschade.
Scheurvorming in een betonelement blijkt voor een geoefend oog niet zomaar toe te schrijven aan een gekend schademechanisme. Productiefout misschien ?
Betondiagnose - Technisch advies - Chemie in Bouw - CiBO
Verenigingen van eigenaars staan niet altijd te popelen om te investeren in onderhoud of uiteindelijk een renovatie van hun voorgevel. Laat staan dat een achtergevel enige prioriteit geniet. Kan men te lang wachten ?

Pages