Schade-/betondiagnose

You are here

Vertoont uw gevel betonrot? Vermoedt u schade? Wilt u na 40 jaar blootstelling aan de elementen een onafhankelijk advies inzake de toestand van uw gevelschil?  Vroegtijdige corrosie aan leuningen? Problemen met waterdichting?  Afbladderende verflagenscheurvorming in de constructie,... ?

Wij voeren een oriënterende en/of diepgaande analyse uit van de problematiek via plaatsbezoek(en), in situ metingen, gerichte staalname en nuttige laboratoriumonderzoeken.

De resulaten van het onderzoek worden grondig bestudeerd, zowel individueel als eventuele synergieën, en vervolgens gerapporteerd aan de klant, inclusief mogelijke principes en methodes van herstel en conservering.

Het rapport wordt gevolgd door een bespreking en desgewenst door een presentatie voor technische comités, algemene vergaderingen, enz.

Geïnteresseerd in een echte betondiagnose ? Chemie in Bouw bv staat klaar !