Sika QA 2.0: streven naar topkwaliteit.

Sika nv is een wereldspeler inzake chemische producten voor nieuwbouw en renovatie.  Ook in België een gekende leverancier van producten en systemen voor bouw, herstelling, renovatie en bescherming van uw project.

Sika investeert in de kwaliteit van zijn producten maar ook in dat van zijn gecertificeerde uitvoerders.  In 2018 werd het label QA 2.0 ingevoerd als opvolger van het Sika QA programma.  Het groepeert een select gezelschap aan gecertificeerde uitvoerders die een charter ondertekenden met als doel een kwalitatiever en dus duurzamer project af te leveren gebruik makend van de brede waaier aan Sika producten en systemen.

Chemie in Bouw bv werd door Sika aangesteld om binnen het kader van het label QA 2.0 werfaudits uit te voeren die de conformiteit van de uitvoerder met zijn onderschreven engagementen moet nagaan.

Ben je productfabrikant of -leverancier en je werkt aan een vergelijkbaar systeem maar het ontbreekt u nog aan een externe auditor met kennis van zake, contacteer Chemie in Bouw bv.

Deel dit bericht via