WAT ALS … scheuren in beton niet zomaar te verklaren zijn?

Elke aanpak van een betonproblematiek start met een onderzoek van de toestand van het beton, een evaluatie oorzaak en omvang van het schadebeeld.  De betondiagnose wordt meer en meer een standaard gegeven in de renovatieindustrie.

Een betondiagnose volgt een stramien.  Een oriënterend onderzoek vormt hierbij de eerste stap.  Een grondig visueel nazicht van het betonnen object in kwestie doet bij de deskundige de eerste belletjes rinkelen.  Aanwezigheid van vochtsignaturen in de periferie van ondichte voegen, roestvlekken, krimpscheuren of scheuren gelinkt aan corrosie van wapening zijn hiervan enkele voorbeelden.

Maar wat als visuele vaststellingen niet zomaar aan een mogelijke oorzaak kunnen gekoppeld worden ?  Geen vermelding in de cursus schadediagnose, geen voorbeelden in vakliteratuur, zelfs Google blijkt voor één keer geen pasklaar antwoord te bieden.

Een goede raadgeving : ga vooral voorzichtig te werk.  Het kan wel degelijk gevaarlijk worden.

DSC04898.JPG

Een mooi voorbeeld hiervan is een renovatie van balkonelementen van een residentie in De Panne.  Ter info : de vereniging van mede-eigenaars liet om budgettaire redenen geen betondiagnose uitvoeren.
Vreemde en toch wel abnormale scheurpatronen waren aanwezig op de onderzijde van prefab architectonische balkonelementen.  Maar de aandacht ging uit naar de iets meer dreigende roestvlekken ter plaatse van de balkonneuzen, wat vervolgens ook de focus van de betonherstelling werd.

Alles wordt evenwel duidelijk als de aannemer start met de afbraak van de balkonneuzen.  Bij de eerste tikken van de pneumatisch hamer tegen de balkonneus valt namelijk de volledige balkonhemel (al het beton onder het wapeningsnet, 2/3de van de balkonvloer) van dat balkonelement naar beneden.  Was dat even schrikken.

DSC04900.JPG

Wat was er aan de hand ?

De prefab betonnen balkonelementen waren samengesteld uit een schil van “sierbeton” van wit cement en gekalibreerde granulaten bovenop een goedkoper massabeton met kalksteengranulaten.  Tijdens de productie werd het sierbeton gegoten tot aan de wapening, vervolgens werd massabeton gegoten, vlak afgewerkt en voorzien van een verflaag.  Een mooi duo echter met een ernstig verborgen gebrek : flauwe hechting tussen sierbeton en massabeton ter hoogte van het wapeningsnet.
Enkele tientallen jaren blootstelling aan het kustklimaat, infiltratie van water (en chloriden) doorheen de sierlaag of fijne krimpscheurtjes, voedden de corrosie van de wapening.  De samenhang van het beton faalde.  Het beton onder de wapening liet lokaal los, hing onder de wapening en scheurde onder de spanningen.
Uiteindelijk deden trillingen van de pneumatische hamer en de eerste verwijdering van delen van de balkonneus, waar een frontale sierlaag beide sier- en massabeton verbond, het laatste houvast van het massabeton verdwijnen met … neerstorten tot gevolg.

Het gevolg : de vereniging van mede-eigenaars besluit, na technische argumentatie van Chemie in Bouw en architect, alle balkonelementen van de residentie volledig te verwijderen wegens de aanwezige ernstige gebreken en potentiële instabiliteiten.  Jazeker, “budget” wordt gevonden.

Het moet duidelijk zijn dat een deskundige die, bij vaststelling van dergelijke vreemde, abnormale scheurpatronen, besluit om staalname uit te voeren, beter twee keer nadenkt waar en hoe hij deze gaat boren, proefkapt of … misschien toch voor andere technieken opteert.

Chemie in Bouw steunt op ruime kennis en ervaring ter zake en staat in voor diepgaande betondiagnose en deskundig technische advies met betrekking tot de aanpak van de problematiek(en) in uw betonobjecten.

Contacteer ons voor een gratis kennismakingsgesprek.

Deel dit bericht via