Wat is betondiagnose?

Voor een gedetailleerde en genormaliseerde visie : lees EN 1504-9:2008 Annex A.

WAT ? Welke aantasting, welke schade, welke omvang heeft de schade, is de constructie nog stabiel of voldoende stabiel voor een nieuwe functie ?

WAAROM ? Simpel, voor je een oplossing formuleert moet je nu eenmaal weten wat het probleem is.  Dat is in geval van beton niet anders.

WANNEER ? Een diagnose wordt uitgevoerd voorafgaand aan de opmaak van het lastenboek en bij voorkeur onafhankelijk van de persoon en/of bureau dat het lastenboek opmaakt.

WIE ? Door gekwalificeerd personeel, nogal wiedes !  De persoon die of het bureau dat een betondiagnose uitvoert, moet Kennis van zaken hebben :

 • Kennis van materiaal-/betontechnologie;
 • Kennis van schade-mechanismen en -processen;
 • Kennis van onderzoeksmethoden;
 • Kennis van bouwkundig ontwerp;
 • Kennis van onderhoud.

BUDGET ? Het budget hangt van verschillende factoren af : de grootte van het te onderzoeken object, het aantal soorten beton in een constructie, schadebeelden, ….  Veelal wordt een forfaitair budget bepaald voor een onderzoek, maar dit werkt niet.  Ofwel betaalt men veel te veel, ofwel wordt onvoldoende onderzoek verricht.  Door een betondiagnose in stappen in fasen uit te voeren kan men er voor zorgen dat een juiste budget wordt bepaald op basis van een representatief aantal aan noodzakelijke onderzoeken.

Het onderzoek moet het budget bepalen en zeker niet omgekeerd.

HOE ? Weloverwogen en grondig bestudeerd.  Een gefaseerde uitvoering is evident.
Chemie en Bouw bvba volgt steevast de volgende procedure :

 1. Oriëntatie : veelal een gedetailleerde visuele inspectie;
 2. Informerend rapport op basis van de oriëntatie eventueel gekoppeld aan een bespreking met bouwheer en architectenbureau, waarbij een definitief plan van onderzoek wordt voorgelegd, besproken en gebudgetteerd;
 3. Survey : in-situ metingen en onderzoeken;
 4. Staalname : kernboringen;
 5. Laboratoriumvoorbereiding : voorstudie van de kernen en opmaak testplan voor het laboratoriumonderzoek;
 6. Laboratoriumonderzoek;
 7. Studie van de onderzoeksresultaten;
 8. Concluderende rapportering;
 9. Bespreking concluderende rapportering met bouwheer en architectenbureau;
 10. Optionele presentatie van de concluderende rapportering.

Betondiagnose is een wetenschap op zich.  Het is belangrijk dat dit uitgevoerd wordt door deskundigen, dat een juiste budgettering wordt voorzien zodat een representatief en nuttig onderzoek kan worden uitgevoerd dat als basis dient voor de opmaak van een doelgericht lastenboek waardoor de duurzaamheid van de onderhoudsbewerking of renovatie verzekerd wordt.

Geïnteresseerd in een juiste aanpak: contacteer Chemie in Bouw bv.

Deel dit bericht via