Betondekking

Een noodzakelijke barrière tussen de (corrosieve) omgeving en de betonwapening wordt gevormd door de betondekking.  Een correcte dekking is dus van groot belang in functie van de duurzaamheid van de betonconstructie. Thans is de dikte van de betondekking vastgelegd in normering en is deze afhankelijk van de omgeving waarin het beton zijn ontwerptijd moet doorstaan.  In Belgische normering spreekt men van milieuklassen (omgevingsklassen) en structuurklassen, respectievelijk waar […]

WAT ALS … scheuren in beton niet zomaar te verklaren zijn?

Elke aanpak van een betonproblematiek start met een onderzoek van de toestand van het beton, een evaluatie oorzaak en omvang van het schadebeeld.  De betondiagnose wordt meer en meer een standaard gegeven in de renovatieindustrie. Een betondiagnose volgt een stramien.  Een oriënterend onderzoek vormt hierbij de eerste stap.  Een grondig visueel nazicht van het betonnen object in kwestie doet bij de deskundige de eerste belletjes […]

Betonschade heeft niet altijd een “chemische” oorzaak

We noteren in de vakliteratuur, in opleidingen, seminars een overvloed aan informatie inzake de chemische oorzaken van betondegradatie: carbonatatie- en chloridegeïnduceerde corrosie van de wapening, alkali-aggregaatreacties, biogene aantastingen, invloed van chemicaliën (zuren). Aanvullend worden fysische oorzaken zoals vorst, vorst-dooi cycli aangeraakt en in mindere mate invloeden van zoutkristallisatie en water op de betonsteen. Mechanische / fysico-mechanische oorzaken, en we […]

Zaag die plaat af!

De appartementsgebouwen aan de Belgische kust dateren van de jaren ’60, ’70, ’80 en later.  Dit maakt ze op heden tot 40, 50 zelfs 60 jaar oud.  Betontechnologisch hebben ze dus de pensioenleeftijd bereikt. Het betreft grotendeels betonnen skeletstructuren waarvan de gevelafwerking gebeurde met grotere raampartijen, ook architectonische betonpanelen, occasioneel metselwerk.  We mogen ook de obligate balkonvloeren van alle types en grootten niet vergeten. […]

Corrosiewering balkonleuningen

Dat uw aluminium balkon- of gaanderijleuningen een adequate corrosiewering nodig heeft om de tand des tijds te doorstaan op een veilige en esthetische manier, dat staat buiten kijf. Dat vereist een ketting van kwaliteit, van specificatie (lastenboek), over productie en conservering tot en met de uiteindelijke plaatsing.  Die kwaliteit komt er niet van zelf.  Ook […]

Roest erin, roest eruit?

Een bemerking die veel gemaakt wordt door eigenaars van gebouwen is dat het toch “normaal” is dat beton rot, gezien de aannemer roeste wapening verwerkt in zijn nieuwbouw beton. Het is juist dat stalen betonwapening die dagen of weken op de bouwwerf ligt te wachten op verwerking, roest vertoont. En deze roest wordt niet verwijderd […]

Inspiratie voor uw renovatie

“Is uw gevel aan een facelift toe ?” is een gekende slogan van John Saey Renovatie. Uw gebouw, gevel trotseert al decennia lang de elementen en is aangetast, heeft nood aan onderhoud of een nieuw kleedje of … is tot op de draad versleten. Als eigenaar of vereniging van mede-eigenaars beslist u om de koe […]