Betondekking

Een noodzakelijke barrière tussen de (corrosieve) omgeving en de betonwapening wordt gevormd door de betondekking.  Een correcte dekking is dus van groot belang in functie van de duurzaamheid van de betonconstructie. Thans is de dikte van de betondekking vastgelegd in normering en is deze afhankelijk van de omgeving waarin het beton zijn ontwerptijd moet doorstaan.  In Belgische normering spreekt men van milieuklassen (omgevingsklassen) en structuurklassen, respectievelijk waar […]

WAT ALS … scheuren in beton niet zomaar te verklaren zijn?

Elke aanpak van een betonproblematiek start met een onderzoek van de toestand van het beton, een evaluatie oorzaak en omvang van het schadebeeld.  De betondiagnose wordt meer en meer een standaard gegeven in de renovatieindustrie. Een betondiagnose volgt een stramien.  Een oriënterend onderzoek vormt hierbij de eerste stap.  Een grondig visueel nazicht van het betonnen object in kwestie doet bij de deskundige de eerste belletjes […]

Betonschade heeft niet altijd een “chemische” oorzaak

We noteren in de vakliteratuur, in opleidingen, seminars een overvloed aan informatie inzake de chemische oorzaken van betondegradatie: carbonatatie- en chloridegeïnduceerde corrosie van de wapening, alkali-aggregaatreacties, biogene aantastingen, invloed van chemicaliën (zuren). Aanvullend worden fysische oorzaken zoals vorst, vorst-dooi cycli aangeraakt en in mindere mate invloeden van zoutkristallisatie en water op de betonsteen. Mechanische / fysico-mechanische oorzaken, en we […]

Zaag die plaat af!

De appartementsgebouwen aan de Belgische kust dateren van de jaren ’60, ’70, ’80 en later.  Dit maakt ze op heden tot 40, 50 zelfs 60 jaar oud.  Betontechnologisch hebben ze dus de pensioenleeftijd bereikt. Het betreft grotendeels betonnen skeletstructuren waarvan de gevelafwerking gebeurde met grotere raampartijen, ook architectonische betonpanelen, occasioneel metselwerk.  We mogen ook de obligate balkonvloeren van alle types en grootten niet vergeten. […]

Corrosiewering balkonleuningen

Dat uw aluminium balkon- of gaanderijleuningen een adequate corrosiewering nodig heeft om de tand des tijds te doorstaan op een veilige en esthetische manier, dat staat buiten kijf. Dat vereist een ketting van kwaliteit, van specificatie (lastenboek), over productie en conservering tot en met de uiteindelijke plaatsing.  Die kwaliteit komt er niet van zelf.  Ook […]

Kritische werfinspectie

Chemie in Bouw bv is dagelijks actief op bouw- en renovatiewerven. Inspectie van de uitvoering van de werken of applicatie van de producten verhoogt de kwaliteit van het project en automatisch de duurzaamheid van het geheel. Een duurzamer project betekent minder onderhoud, minder vroegtijdige schade, minder discussie tussen partijen, … MEER GENOT van uw investering ! Contacteer Chemie […]

Sika QA 2.0: streven naar topkwaliteit.

Sika nv is een wereldspeler inzake chemische producten voor nieuwbouw en renovatie.  Ook in België een gekende leverancier van producten en systemen voor bouw, herstelling, renovatie en bescherming van uw project. Sika investeert in de kwaliteit van zijn producten maar ook in dat van zijn gecertificeerde uitvoerders.  In 2018 werd het label QA 2.0 ingevoerd als opvolger […]

Duurzaam met TRIFLEX!

TRIFLEX is een gekende speler op de markt van vloeibare coatingproducten voor dakdichting, balkondichting en afwerking en parkeerdak-/deksystemen. Een marktleider op het vlak van coatings op basis van geflexibiliseerde PMMA technologie. Wist je dat niet enkel garantie maar ook een “verzekerde” garantie mogelijk is op diverse systemen van Triflex ?  Een verzekerde garantie dekt schade aan […]

Roest erin, roest eruit?

Een bemerking die veel gemaakt wordt door eigenaars van gebouwen is dat het toch “normaal” is dat beton rot, gezien de aannemer roeste wapening verwerkt in zijn nieuwbouw beton. Het is juist dat stalen betonwapening die dagen of weken op de bouwwerf ligt te wachten op verwerking, roest vertoont. En deze roest wordt niet verwijderd […]

Is het al 20 jaar?

We worden oud zeker ?  Al 20 jaar lid van NACE International.  Time flies when having fun !

Betondiagnose: boormeel of betonkernen?

De manier van staalname bij betondiagnose moet toch voorzichtig bestudeerd worden. De vraag die zich stelt is : “Wat wil ik te weten komen ?” met mijn staalname.   En niet :”Hoe kan ik het goedkoopst stalen nemen uit beton ?”. Wanneer men kiest voor boormeel, m.a.w. ontnomen door een boring met een klopboormachine en een steenboor van ca. […]

Wat is betondiagnose?

Voor een gedetailleerde en genormaliseerde visie : lees EN 1504-9:2008 Annex A. WAT ? Welke aantasting, welke schade, welke omvang heeft de schade, is de constructie nog stabiel of voldoende stabiel voor een nieuwe functie ? WAAROM ? Simpel, voor je een oplossing formuleert moet je nu eenmaal weten wat het probleem is.  Dat is in geval van beton niet […]